Вы просматриваете: Главная > Статьи > Аварiйних мостiв — лише 9% — Будівельний портал ПрофіДОМ

Аварiйних мостiв — лише 9% — Будівельний портал ПрофіДОМ

Аварiйних мостiв - лише 9% — Будівельний портал ПрофіДОМ

У ходi роботи Комiсiї з перевiрки стану мостових споруд було проаналiзовано iнформацiю щодо стану 24 тис. мостiв з понад 28 тис. наявних.

Попереднi висновки свiдчать, що 9% мостiв мають п’ятий непрацездатний стан — це аварiйний стан вiдповiдно до класифiкацiї; 16% мостiв мають обмежено працездатний стан — йдеться про близький до найгiршого стан; 50% мостiв, якi мають найкритичнiший стан, не обстежувались останнi три роки, повiдомляє «Україна Комунальна».
Комiсiя напрацювала основнi рекомендацiї, якi будуть використаннi у звiтi за результатами роботи, для розробки необхiдних урядових рiшень. Серед iншого, йдеться про:
— встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному станi автоматизованих систем монiторингу їх технiчного стану;
— накопичення технiчної iнформацiї про стан всiх мостiв в єдинiй системi;
— створення резервних ресурсiв на випадок аварiйної ситуацiї. Йдеться про тимчасовi модульнi конструкцiї, якi можуть використовуватись у випадках порушення функцiонування мосту.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, за час роботи комiсiя вже оглянула мости в Києвi, Житомирi, Рiвному, Черкасах та Кiровоградськiй областi. Йдеться про споруди, якi мають найбiльш критичний стан.
Серед iншого, з’ясовано, що органи мiсцевої влади не мають iнформацiї про експлуатацiйний стан близько 35% мостiв.

Оставить комментарий