Вы просматриваете: Главная > Статьи > Вiдновлювальнi роботи на житлових будинках на вул. Межовiй викликали пiдозру прокуратури — Будівельний портал ПрофіДОМ

Вiдновлювальнi роботи на житлових будинках на вул. Межовiй викликали пiдозру прокуратури — Будівельний портал ПрофіДОМ

Вiдновлювальнi роботи на житлових будинках на вул. Межовiй викликали пiдозру прокуратури — Будівельний портал ПрофіДОМ

Вiдновлювальнi роботи на житлових будинках №24 та №26 на вул. Межовiй, пошкоджених внаслiдок росiйської агресiї, виконувалися з дотриманням норм та чинного законодавства. Звинувачення Київської мiської прокуратури у службовiй недбалостi з тяжкими наслiдками — манiпулятивнi, необгрунтованi та не вiдповiдають дiйсностi. Про це повiдомили в КП «Житлоiнвестбуд-УКБ», коментуючи вручення пiдозри у службовiй недбалостi ч. 2 ст. 367 КК України директору пiдприємства.

У пiдозрi прокурор Подiльської окружної прокуратури Києва зазначає, що в локальному кошторисi 02-01-01 на загальнобудiвельнi роботи в роздiлi «Покрiвля» вiдображено вiдомостi щодо використання при проведеннi будiвельних робiт матерiалу — профнастил ПК-20 RAL8017 — та те, що за результатами замiрiв товщина профнастилу складає 0,45 мм.
За iнформацiєю КП, у груднi 2022 р. проектною органiзацiєю було внесенi змiни в робочий проєкт 7/71-22-РП-АБ, в якому профнастил ПК-35-1000-0,6 RAL8017 замiнено на профнастил ПК-20-1000-0,5 RAL8017.
Пiдрядною органiзацiєю було придбано профнастил ПК-20-1000-0,5 RAL8017 та надано замовнику копiї видаткових накладних та сертифiкат якостi, що пiдтверджує цiну та вiдповiднiсть державним будiвельним нормам України. Важливо зазначити, що профнастил виробляється вiдповiдно до ДСТУ EN 10143, в таблицi 2 якого наведенi допуски номiнальної товщини для марки сталi DX51D, якi складають +0,06 мм. Виробник надав лист, за яким гарантiя на матерiали становить 10 рокiв. Отже профнастил, який використали пiд час вiдновлення покрiвлi, вiдповiдає державним будiвельним нормам та цiнi, що була актуальною на момент закупiвлi в регiонi.
Також прокурор зазначає, що вiдповiдно до висновку експерта №03/02/23 за результатами проведення судової будiвельно-технiчної експертизи вiд 6 березня застосований профнастил ПК-20-1000-0,5 RAL8017 порушує вимоги п.7.7.1 ДБН В.2.6-220:2017.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, на пiдприємствi зазначають, що пункт 7.7.1 ДБН В.2.6.-220:2017 стосується фальцевих покрiвель. Водночас на об’єктах з вiдновлення в багатоквартирних житлових будинках №24 та №26 на вул. Межовiй влаштовувались металевi покрiвлi з профiльних листiв. Умови їх прокладання визначенi в пунктi 7.7.4 ДБН В.2.6.-220:2017, в якому товщина листiв профнастилу не вказана, а визначається згiдно розрахунку.
Проектна органiзацiя провела розрахунок, яким пiдтверджується запас мiцностi застосованого профнастилу ПК-20-1000-0,5 RAL8017.

Оставить комментарий