Вы просматриваете: Главная > Статьи > В прибережнiй захиснiй смузi можна будувати спортивнi майданчики — Будівельний портал ПрофіДОМ

В прибережнiй захиснiй смузi можна будувати спортивнi майданчики — Будівельний портал ПрофіДОМ

В прибережнiй захиснiй смузi можна будувати спортивнi майданчики — Будівельний портал ПрофіДОМ

11 серпня на пiдпис президенту передано прийнятий ВРУ проект Закону про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення ефективностi використання земель фiзичними особами та суб’єктами державного сектору економiки (реєстрацiйний №7588).

Вказаним документом, зокрема, внесено змiни до Водного та Земельного кодексiв.
Пункт 4 частини другої статтi 89 Водного кодексу України викласти в такiй редакцiї: «4) будiвництво будь-яких споруд (крiм гiдротехнiчних, навiгацiйного призначення, гiдрометричних та лiнiйних, а також iнженерно-технiчних i фортифiкацiйних споруд, огорож, прикордонних знакiв, прикордонних просiк, комунiкацiй, майданчикiв для занять спортом на вiдкритому повiтрi, об’єктiв фiзичної культури i спорту, якi не є об’єктами нерухомостi), у тому числi баз вiдпочинку, дач, гаражiв та стоянок автомобiлiв».
Пункт «г» частини другої статтi 61 Земельного кодексу України викласти в такiй редакцiї: «г) будiвництво будь-яких споруд (крiм гiдротехнiчних, навiгацiйного призначення, гiдрометричних та лiнiйних, а також iнженерно-технiчних i фортифiкацiйних споруд, огорож, прикордонних знакiв, прикордонних просiк, комунiкацiй, майданчикiв для занять спортом на вiдкритому повiтрi, об’єктiв фiзичної культури i спорту, якi не є об’єктами нерухомостi), у тому числi баз вiдпочинку, дач, гаражiв та стоянок автомобiлiв».
Окрiм того внесено змiни до статтi 22 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктiв магiстральних трубопроводiв»:
— абзац п’ятий пункту «б» частини третьої пiсля слiв «спортивнi майданчики» доповнити словами «(крiм майданчикiв для занять спортом на вiдкритому повiтрi, якi не належать до нерухомого майна)»;
— абзац сьомий частини четвертої пiсля слiв «спортивнi майданчики, стадiони» доповнити словами «(крiм спортивних майданчикiв (полiв) та фiзкультурно-оздоровчих споруд для занять спортом на вiдкритому повiтрi, якi мають iрунтово-трав’яне покриття та не передбачають побудови капiтальних будiвель i зон для глядачiв)», повiдомляє Property Times.
Таким чином, пiсля набрання чинностi законом в прибережних захисних смугах уздовж рiчок, навколо водойм та на островах буде додатково дозволено будiвництво майданчикiв для занять спортом на вiдкритому повiтрi, об’єктiв фiзичної культури i спорту, якi не є об’єктами нерухомостi.
Проте, у своєму висновку Головне юридичне управлiння ВРУ вказало, що поняття «об’єкти фiзичної культури i спорту» наразi не вживається у профiльному Законi України «Про фiзичну культуру i спорт». Натомiсть застосовується поняття «спортивна iнфраструктура» (стаття 51-1 цього закону); для позначення нерухомого майна, призначеного для занять фiзичною культурою i спортом, використовується «спортивна споруда» (стаття 1 цього закону).
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, множиннiсть наведених понять та недостатня визначенiсть поняття «об’єкт фiзичної культури i спорту» унеможливлюватиме однозначне розумiння того, якi саме об’єкти можуть бути розмiщенi вiдповiдно до запропонованих змiн.

Оставить комментарий