Вы просматриваете: Главная > Статьи > Українцi готовi повернуться до офiсiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Українцi готовi повернуться до офiсiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Українцi готовi повернуться до офiсiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Офiцiйне скасування пандемiї COVID-19 вмить актуалiзувало перед роботодавцями та бiзнесом питання вiдвiдування офiсiв. Мiнiмум один мiльйон вiддалених спiвробiтникiв по всьому свiту вже отримали листи з розпорядженнями повернутися цiєї осенi до роботи з офiсiв. Бачитися з пiдлеглими особисто щодня чи принаймнi кiлька разiв на тиждень прагнуть керiвники Amazon, Apple, Meta, Google, Starbucks, Disney, Zoom i багатьох iнших свiтових корпорацiй.

В Українi з початку повномасштабної вiйни в умовах тимчасової або повної релокацiї бiзнесiв формат вiддаленої роботи для багатьох надовго став чи не єдиним можливим. Однак з осенi 2022 р. до України повернулося близько 5 млн. громадян, що виїхали в лютому 2022 р. Станом на серпень до них приєдналося ще 230 тис. осiб. Згiдно з дослiдженням CBRE Ukraine, зафiксована позитивна динамiка офiсної активностi (+51% за перше пiврiччя).
Український оператор мережi робочих просторiв Creative States провiв опитування резидентiв п’яти своїх локацiй.
Переважна бiльшiсть вiдповiдей надiйшла вiд представникiв IT-iндустрiї. Також в опитуваннi взяли участь працiвники креативного сектору, венчурних фондiв, фiнансової та туристичної iндустрiї, реального сектору економiки, NGO та благодiйних фондiв, компанiй FMCG-сектору та iнших галузей. Бiльше половини опитаних — люди у вiцi вiд 26 до 35 рокiв. 70% респондентiв — резиденти локацiй у Києвi, ще 30% — резиденти з Днiпра та вимушено релокований до цього мiста персонал компанiй iз тимчасово окупованих мiст чи тих, якi постраждали вiд бойових дiй.
2022 р., повiтрянi тривоги та ракетнi атаки внесли суттєвi корективи в ставлення до офiсної роботи. Нинi опитанi резиденти Creative States здебiльшого (майже 59%) працюють у гiбридному форматi, проте регулярно з’являються на роботi: 34,8% опитаних вiдповiли, що бувають в офiсi 5-6 разiв на тиждень, 28,3% приходять на роботу 3-4 рази на тиждень, а 26,1% — вiдвiдують офiс 1-2 рази на тиждень, повiдомляє Commercial Property.
Абсолютна бiльшiсть респондентiв (80,4%) вiдповiла ствердно на питання, чи пов’язана їхня дiяльнiсть з активним спiлкуванням та взаємодiєю з iншими людьми. Проте в подальшому з’ясувалося, що геть не це є основною потребою регулярно бути присутнiми на робочих мiсцях.
Вiсiм iз десяти опитаних (73,9%) стверджують, що в офiсi їм працюється продуктивнiше, нiж з iнших мiсць. Ще шестеро з десяти респондентiв (65,2%) вiдповiли, що надихаються роботою в колективi. Водночас майже третина з них (28,3%) тiшиться можливостi зосередитися та працювати без вiдволiкань та вимушених перерв. I майже чверть (23,9%) респондентiв зiзнається, що нинi вiдчуває себе в максимальнiй безпецi саме на роботi.
Безлiмiтнi снеки та кава вже давно не є додатковими аргументами на користь офiсу. Принаймнi респонденти йдуть у 2023 р. на роботу через:
— комфортне робоче мiсце — за цей пункт проголосували 82,2% опитаних;
— атмосферу та комьюнiтi — iз цим згоднi 73,3%;
— наявнiсть безперебiйного електропостачання — цю опцiю цiнують 66,7%.
Вiйна — час, коли звичнi в мирний перiод речi сприймаються особливо гостро. Тож зараз робiтники бiльш охоче стануть до роботи офлайн за наявностi розвинутої офiсної iнфраструктури (48,9% голосiв), зон вiдпочинку (48,9%), кiмнат для переговорiв (53,3%) й органiзацiї дозвiлля (55,6%).
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, наявнiсть укриття цiкавить 55,6% опитаних. У разi повiтряної тривоги резиденти, що перебувають безпосередньо на локацiях, користуються укриттями в обов’язковому порядку. 34,8% респондентiв, працюючи з дому, вiдповiли, що дотримуються правила двох стiн. Ще 10,9% переходить до ванної кiмнати чи коридору.
Набагато бiльше за власну безпеку пiд час роботи опитаних хвилює час, що витрачається на дорогу та логiстику:
— 60% респондентiв готовi за можливостi бiльш ефективно використати час, витрачений у пробках, на робочi чи особистi потреби;
— ще 11% хвилює перспектива опинитися пiд час повiтряної тривоги далеко вiд дому та/або близьких людей;
— лише 14% опитаних готовi повнiстю вiдмовитися вiд поїздок до офiсу, якщо логiстика негативно впливатиме на їхнiй життєвий ритм.
Поки всi країни свiту оговтуються пiсля пандемiї, Україна щодня бореться з наслiдками вiйни. Iсторiя iз примусовим поверненням працiвникiв до офiсiв вiд свiтових корпорацiй тiльки набирає обертiв. Але є велика ймовiрнiсть, що подiбний ультиматум стане не найкращою мотивацiєю для українцiв. Проте є iншi стимули. Всупереч страху багатьох роботодавцiв, люди охоче повертатимуться з «ремоуту». Справа не лише в укриттях, генераторах, кавi чи спiлкуваннi з людьми. Рiвновага, спокiй, безпека — ось за чим щодня чи принаймнi кiлька разiв на тиждень їхатимуть пiдлеглi того керiвника, який перейматиметься створенням для них таких умов.

Оставить комментарий