Вы просматриваете: Главная > Статьи > У Хмельницькiй областi обговорили проект Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Хмельницькiй областi обговорили проект Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Хмельницькiй областi обговорили проект Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення — Будівельний портал ПрофіДОМ

31 липня вiдбулося публiчне обговорення проекту Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення та розвитку iнфраструктури у Хмельницькiй областi (з додатком до неї — реєстром ризикiв) у форматi круглого столу. Даний проект був розроблений вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї», Типової антикорупцiйної програми юридичної особи, затвердженої наказом НАЗК №794/21 вiд 10 грудня 2021 р., та Методологiї управлiння корупцiйними ризиками, затвердженої наказом НАЗК вiд 28 грудня 2021 р. №830/21.

За своїм змiстом Антикорупцiйна програма Служби вiдновлення та розвитку iнфраструктури у Хмельницькiй областi є комплексом правил, стандартiв та процедур щодо запобiгання, виявлення та протидiї корупцiї у дiяльностi Служби вiдновлення, вжиття заходiв задля припинення корупцiйних дiянь та усунення причин, якi сприяли їх появi.
Головною метою Антикорупцiйної програми є побудова та забезпечення функцiонування в Службi вiдновлення ефективної системи запобiгання корупцiї, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Служби вiдновлення вимогам антикорупцiйного законодавства з урахуванням кращих свiтових практик.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, в процесi заходу вiдбулося обговорення ключових положень проекту Антикорупцiйної програми Служби вiдновлення та додатку до неї (реєстру ризикiв) з урахуванням усiх пропозицiй та зауважень, якi надiйшли вiд представникiв зовнiшнiх заiнтересованих сторiн, дотримуючись принципiв прозоростi та вiдкритостi усiх процесiв, зокрема, оцiнювання корупцiйних ризикiв в дiяльностi Службi вiдновлення.

Оставить комментарий