Вы просматриваете: Главная > Статьи > У Вiнницi побудують ще один iндустрiальний парк — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Вiнницi побудують ще один iндустрiальний парк — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Вiнницi побудують ще один iндустрiальний парк — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Вiнницi почали будiвництво iндустрiального парку Volia Agri-Food Park Vinnytsia, спецiалiзацiя якого — виробництво промiжної та кiнцевої продукцiї харчової промисловостi, надання спецiалiзованих послуг, проведення дослiджень та розробок в агрохарчовiй сферi. За словами iнвестора, Volia Agri-Food Park Vinnytsia стане ядром майбутньої екосистеми харчової долини Volia в країнi.

Очiкуваний розмiр капiталовкладень на момент завершення реалiзацiї проекту сягне близько 3 млрд. грн. Реалiзацiя такого масштабного проекту сприятиме продовольчiй безпецi не лише в Українi, а й у Європi та за її межами.
Volia Agri-Food Park Vinnytsia розбудовується на площi 35,7 га з урахуванням принципiв сталого розвитку, вiдповiдно до рекомендацiй UNIDO. Перша черга будiвництва агрохарчового парку включатиме розвиток iнженерних мереж, дорiг та благоустрою на територiї парку, побудову бiзнес-центра для резидентiв, Light Industry Box для розмiщення виробництва малих харчових пiдприємств, логiстичний центр, повiдомляє Property Times.
Iнфраструктура та сервiснi можливостi Volia Agri-Food Park Vinnytsia створять сприятливе середовище для усього ланцюжка створення цiнностi резидентiв — вiд iдеї до продажу готового продукту, включаючи: дослiдження та iнновацiї, розробку рецептур та створення нових продуктiв, тестування та вдосконалення продукту, серiйне виробництво, складську та транспортну логiстику, сертифiкацiю продукцiї, органiзацiю продажiв та розвиток експортного потенцiалу.
«Наразi у Вiнницi є вже чотири iндустрiальних парки i важливо, що вони не конкурують мiж собою, а доповнюють один одного. У новому Volia Agri-Food Park Vinnytsia будуть створенi робочi мiсця для близько 2 тис. працiвникiв. А загалом по всiм iндустрiальним паркам нашої громади — понад 5 тис. новостворених робочих мiсць. Ключове наше завдання — це створення умов, куди зможуть повернутися українцi з-за кордону та працювати на економiку України», — коментує початок будiвництва заступник мiського голови Вiнницi Андрiй Очеретний.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, активне сприяння iнвестицiям у галузь харчової переробки та створенню харчової продукцiї з високою доданою вартiстю має забезпечити зростання валового регiонального продукту, створення нових робочих мiсць, збiльшити податковi надходження до вiнницької громади, а також пiдвищити конкурентоспроможнiсть харчової продукцiї українських пiдприємств на зовнiшнiх ринках.

Оставить комментарий