Вы просматриваете: Главная > Статьи > У п'яти обласних Службах вiдновлення будуть новi керiвники — Будівельний портал ПрофіДОМ

У п'яти обласних Службах вiдновлення будуть новi керiвники — Будівельний портал ПрофіДОМ

У п'яти обласних Службах вiдновлення будуть новi керiвники — Будівельний портал ПрофіДОМ

Агентство вiдновлення прагне стати найбiльш ефективною командою, яка може реалiзувати проекти вiдновлення будь-якої складностi. Для цього потрiбнi новi кадри i нова експертиза. У тому числi, в областях. Для посилення команди шукають керiвникiв п’яти обласних Служб вiдновлення — Житомирської, Закарпатської, Рiвненської, Сумської та Черкаської.

Сьогоднi Агентство вiдновлення та його служби в регiонах реалiзують проекти за такими прiоритетними напрямками, як вiйськова логiстика, критична та експортна iнфраструктура, вiдновлення житла.
Обласнi служби агентства плiч-о-плiч працюють iз мiсцевими владами i громадами та розумiють їхнi потреби i прiоритети, вiдновлюють iнфраструктуру та житло, зруйнованi чи пошкодженi через воєннi дiї, працюють над захистом об’єктiв критичної iнфраструктури, у прикордонних областях — утримують, ремонтують, модернiзують або будують новi пункти пропуску через кордон та пiд’їзнi шляхи до них, забезпечують належне функцiонування автомобiльних дорiг i мостiв, першочергово — важливих для воєнної логiстики.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, новий керiвник служби повинен:
— ефективно керувати дiяльнiстю служби, спiвпрацювати з владою та органами мiсцевого самоврядування, а також представниками бiзнесу;
— забезпечувати належну роботу служби за тими завданнями, якi на неї покладенi;
— вiдповiдати за виконання проектiв i реалiзацiю заходiв, а також за прозоре, ефективне та цiльове використання коштiв;
— не дозволяти жодних проявiв корупцiї у роботi (для цього створили i затвердили антикорупцiйну програму Агентства вiдновлення та програми обласних служб);
— своєчасно звiтувати про роботу.

Оставить комментарий