Вы просматриваете: Главная > Статьи > У Львовi знищили цiнну мозаїку — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Львовi знищили цiнну мозаїку — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Львовi знищили цiнну мозаїку — Будівельний портал ПрофіДОМ

2 жовтня Львiв звернувся в правоохороннi органи щодо факту знищення унiкальної 40-рiчної мозаїки авторства художника Богдана Сойки у примiщеннi приватної власностi, що на вул. Володимира Великого, 2. Панно було внесене у перелiк цiнних мозаїчних творiв та мало охоронний статус. Крiм того, мер Андрiй Садовий скерував листи до президента та прем’єр-мiнiстра з закликом до посилення вiдповiдальностi за нищення пам’яток iсторiї, архiтектури та мистецтва, а також до децентралiзацiї повноважень у цiй сферi. Про це зазначила пiд час брифiнгу керуюча справами виконкому ЛМР та в.о. начальника мiського управлiння охорони iсторичного середовища Наталiя Алєксєєва.

Посадовиця зауважила, що за таке правопорушення передбачена ще й кримiнальна вiдповiдальнiсть, вiдповiдно до статтi 298 Кримiнального кодексу України.
«Передбачено штраф, а також є можливiсть позбавлення волi на строк до трьох рокiв. Але, на жаль, ми не маємо хорошої статистики дiї цiєї статтi. I це є наслiдком застарiлого законодавства у цiй сферi. Бо штраф у 750 грн. чи 1700 грн. за те чи iнше пошкодження — це не той штраф, який зупинить власникiв примiщень вiд таких дiй. Тут потрiбнi законодавчi змiни на нацiональному рiвнi. I сьогоднi мер звернувся до президента та прем’єр-мiнiстра з закликом повернутися до законодавчих змiн, iнiцiйованих ще у 2018 р., щодо посилення вiдповiдальностi за руйнування та нищення об’єктiв культурної спадщини. Щоб на мiсцях було бiльше повноважень охороняти i зберiгати твори мистецтва, пам’ятки архiтектури, культури та iсторiї. Бо це, певно, єдина сфера, яка ще залишилась не децентралiзована», — зазначила Наталiя Алєксєєва.
Попри все, мiсто сподiвається, що власник погодиться, у спiвпрацi з художниками, вiдновити знищене панно.
«Є збережений рисунок, вiн є оригiнальною частиною твору. I думаю, що художники зможуть запропонувати варiанти вiдновлення», — зазначила Наталiя Алєксєєва.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, власником примiщення, де була мозаїка, є товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Торгпреса». Директор Сергiй Васечко заперечує причетнiсть до руйнування мозаїки та ставить пiд сумнiв її цiннiсть. Каже, що ранiше вона мiстила комунiстичний символ, тож те, що сталося, називає актом декомунiзацiї.
«Ми її не руйнували, не знiмали. З плином часу i через протiкання даху стiна з мозаїкою намокала i з весни почала руйнуватися. Я не робив нiчого, щоб її зберегти, бо для мене вона не цiнна. Ранiше там був комунiстичний символ — напис «ленiн». Я вважаю, що все, що має вiдношення до комунiзму, пiдпадає пiд закон про декомунiзацiю. Камiнцi, якi осипалися, ми не зберiгали, не маємо жодного збереженого елемента композицiї. Бо, повторююсь, ця мозаїка для мене не є цiнною. Але якщо для когось вона цiнна, i громада вирiшить, що її треба вiдновити, то ми готовi допомогти. Але тодi, напевно, треба вiдновити i напис «ленiн»», — розмiрковує Сергiй Васечко.
Як пояснила Наталiя Алєксєєва, у мiськрадi всi питання щодо декомунiзацiї розглядає вiдповiдна робоча група.
«Декомунiзацiя — це певнi дiї i рiшення влади. У мiськiй радi над цим працює вiдповiдна робоча група. Ми дискутуємо з iсториками, архiтекторами, митцями стосовно тих чи iнших творiв мистецтва. Ми спираємось на їх думку, бо якщо є окремий елемент, то законодавство дозволяє декомунiзувати власне цей окремий елемент. Самостiйно декомунiзувати той чи iнший об’єкт будь-хто не може», — наголосила посадовиця.
Вона нагадала, що панно на вул. В. Великого, 2, було внесено у перелiк цiнних у 2019 р., тобто тодi, коли вже тривала вiйна i пiднiмалось питання декомунiзацiї. Вже тодi фахiвцi не побачили жодних елементiв комунiстичної епохи у цьому творi.
Напередоднi у соцiальних мережах з’явилась iнформацiя про те, що власник примiщення ТДВ «Торгпреса» знищив унiкальну мозаїку «iнформацiйний простiр» в iнтер’єрi будiвлi на вул. Володимира Великого, 2. На панно зображено фiгури п’яти жiнок, що символiзують 5 материкiв та обмiн iнформацiєю в свiтi.
У 2019 р. мiсто затвердило перелiк цiнних мозаїк на територiї Львова i закликало власникiв будiвель, де вони розмiщенi, докластися до збереження цих творiв. На сьогоднi до цього перелiку включено мозаїчнi твори за 81 адресою, що розташованi на малих архiтектурних формах, на фасадах та в iнтер’єрах будинкiв.

Оставить комментарий