Вы просматриваете: Главная > Статьи > У Днiпрi розмiщують модульнi укриття найвищого класу безпеки — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Днiпрi розмiщують модульнi укриття найвищого класу безпеки — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Днiпрi розмiщують модульнi укриття найвищого класу безпеки — Будівельний портал ПрофіДОМ

У Днiпрi продовжують дбати про безпеку мiстян та оснащувати укриття по всьому мiсту. Один з видiв укриттiв — залiзобетоннi модульнi. Їх за дорученням мiського голови Бориса Фiлатова розмiщують по всьому мiсту: це зупинки громадського транспорту або iншi мiсця, де скупчуються багато людей.

Лише торiк у Днiпрi змонтували 36 укриттiв рiзних типiв, а з початку 2023 р. — ще 22. Крiм цього, мiсто встановлює такi укриття за потребами вiйськових.
Всi цi укриття виготовляють на замовлення. За словами представника заводу-виробника Олега Яницького, всi вони бувають декiлькох рiзновидiв, проте, кожне таке укриття безпечне для користування.
«За сприяння Мiнiстерства оборони у 2015 р. ми почали виготовляти укриття для вiйськових, а вже на їх основi наша команда розробила укриття для Днiпра. Навеснi державне пiдприємство, яке має лiцензiю та атестат про акредитацiю, провело сертифiкацiйнi випробування цiєї споруди. За результатами випробувань нашi модульнi залiзобетоннi споруди вiдносяться до захисних споруд цивiльної оборони. Клас сховища — А-2, на що отримали сертифiкат вiдповiдностi. Це найвищий клас безпеки для споруд, якi можна монтувати на поверхнi без заглиблення у землю», — зазначив Олег Яницький.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, процес виробництва захисної споруди починається з виготовлення арматурного каркаса. Далi його розмiщують у спецiальнiй формi та заливають високоякiсним бетоном. Укриття складаються з модулiв, якi перевозять до мiсця встановлення, i вже там зварюють мiж собою. З таких модулiв можна створити укриття рiзних розмiрiв — мiсткiстю вiд 5 до 150 осiб одночасно. Укриття може витримати тиск до 40 т/кв. м. Тому вони є безпечними як для вiйськових, так i для цивiльних.
«Ми вiдвiдали i проiнспектували роботу одного з пiдприємств з виготовлення модульних залiзобетонних конструкцiй, якi розмiщуються на територiї Днiпра. Пiд час свого вiзиту я побачив повнiстю весь процес їх створення вiд етапу армування до майданчика зберiгання готової продукцiї i переконався, що цi укриття є надiйними i у випадку небезпеки зможуть дiйсно захистити людей вiд вибухової хвилi та уламкiв» — прокоментував заступник директора департаменту благоустрою та iнфраструктури ДМР Олексiй Самiлик.
Вiн також перевiрив, як це укриття встановлюють у Днiпрi. За дорученням Фiлатова в цьому роцi у мiстi з’являться ще 53 таких укриття. Одне з них монтують на ж/м Червоний Камiнь по вул. Юрiя Кондратюка у районi буд. 1.
«За цiєю адресою — зупинка громадського транспорту, тож ми монтуємо тут укриття. Сам процес монтажу виглядає наступним чином: спочатку деталi укриття за допомогою вантажiвок привозять на мiсце, пiсля цього комунальники зварюють частини мiж собою. Коли укриття стає повнiстю монолiтним, його починають облаштовувати: встановлюють дверi, пiдключають до свiтла, монтують лави для комфорту мiстян. Розмiщуємо поруч бiотуалет i урни для смiття», — прокоментував начальник управлiння iнфраструктури департаменту благоустрою та iнфраструктури ДМР Дмитро Коробов.
В цiлому одне таке укриття комунальники встановлюють протягом одного або двох тижнiв, в залежностi вiд його класифiкацiї. А мiсця для встановлення обираються спiльно з Головним архiтектурним управлiнням так, щоб охопити як парковi зони, так i зупинки громадського транспорту.
«Укриття обирались таким чином, щоб вони були не тiльки безпечними, а i органiчно вливалися в архiтектуру мiста, не були яскравими та виглядали мiнiмалiстично. Пiсля завершення всiх робiт з встановлення кожне укриття щоденно прибирають комунальники. Щодо бiотуалету, то його комунальники обслуговують через день, а двiчi на тиждень миють. Також, за потреби, всерединi примiщення проводять обробку всiх поверхонь для лiквiдацiї неприємного запаху», — пiдсумував Олексiй Самiлик.

Оставить комментарий