Вы просматриваете: Главная > Статьи > Мiжнародний культурний проект допоможе зберегти архiтектурну спадщину — Будівельний портал ПрофіДОМ

Мiжнародний культурний проект допоможе зберегти архiтектурну спадщину — Будівельний портал ПрофіДОМ

Мiжнародний культурний проект допоможе зберегти архiтектурну спадщину — Будівельний портал ПрофіДОМ

Стартував мiжнародний культурний проєкт «UREHERIT. Архiтектори за спадщину в Українi: вiдтворення iдентичностi та пам’ятi», що реалiзується консорцiумом 11 професiйних органiзацiй iз дев’яти країн, повiдомили в Нацiональнiй спiлцi архiтекторiв України (НСАУ).

Протягом трирiчного проекту теми охорони та вiдновлення української культурної спадщини проаналiзують європейськi та українськi фахiвцi зi спадщини, архiтектори, проектувальники, iнженери, iншi фахiвцi, службовцi мiсцевих органiв влади та громад українських мiст через дослiдження, семiнари, громадськi дискусiї, заходи, постiйний професiйний розвиток та освiтнi програми для архiтектурних шкiл.
Проект iнiцiйований Асоцiацiєю архiтекторiв Литви, спiвфiнансується в рамках програми Європейського Союзу «Креативна Європа» на суму 1 млн. евро, повiдомляє Property Times.
«Цим проектом ми хочемо сприяти вiдродженню мистецького сектору — архiтектури, — запрошуючи українських архiтекторiв (зокрема фахiвцiв з охорони спадщини) до спiвпрацi з європейськими архiтекторами на рiвних: дiлитися знаннями й досвiдом i разом шукати нове, адоптувати до умов України методологiю та шляхи збереження й вiдновлення української мiської та архiтектурної спадщини в стiйкий та iнклюзивний спосiб», — повiдомила iнiцiаторка та координаторка проекту, членкиня Ради Асоцiацiї архiтекторiв Литви Рута Лейтанайте.
Проект реалiзує консорцiум з 11 органiзацiй: Асоцiацiя архiтекторiв Литви (координатор), Архiтектори Швецiї, Федеральна палата архiтекторiв та дипломованих iнженерiв Австрiї (BKZT), iнститут технологiї та архiтектури Королiвської данської академiї (IBT), Орден архiтекторiв Румунiї, Нацiональна рада архiтекторiв, планувальникiв, ландшафтних працiвникiв та захисникiв природи (CNAPPC, Iталiя), Федеральна палата нiмецьких архiтекторiв (BAK), Естонська асоцiацiя архiтекторiв, Нацiональна спiлка архiтекторiв України, Ro3kvit: Urban Coalition for Ukraine та Харкiвська школа архiтектури.
«Україна, як i будь-яке iнше мiсце, потребує iндивiдуальних, а не копiпаст-рiшень. Разом з iншими партнерами проекту ми з самого початку домовилися дотримуватися принципу, що всi методологiї, рекомендацiї та пропозицiї створюватимуться разом з українськими архiтекторами, культурологами та спiльнотами, намагаючись адаптувати найкращi європейськi практики до унiкального українського контексту», — зазначили в Нацiональнiй спiлцi архiтекторiв України.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, проект UREHERIT аналiзуватиме спадщину як ресурс для сталого культурного, соцiального, екологiчного та економiчного вiдновлення, одночасно вирiшуючи проблеми збереження, перегляду та пiдкреслення нацiональної та мiсцевої культурної iдентичностi, вiдображення пам’ятi у вiдбудовi.
Як повiдомили в НСАУ, результатом проекту стане низка рекомендацiй, що стосуватимуться методики оцiнювання цiнностi спадщини та методики оцiнювання шкоди; формування стратегiй вiдродження цiнної спадщини у стiйкий, економiчний та культурно значущий спосiб. Також пiд час проекту буде вироблено рекомендацiї щодо комплексного ремонту радянського житла в Українi; проведення архiтектурних конкурсiв; органiзацiї програми безперервного професiйного розвитку (БПР) щодо сталого вiдновлення зi збереженням спадщини, тощо.
Проект започаткує платформу довгострокової спiвпрацi архiтекторiв, урбанiстiв, ландшафтних архiтекторiв та антикварiв з України та iнших європейських країн для захисту та розвитку природи й спадщини як ресурсу для вiдновлення України.
Перша публiчна подiя проекту в Українi, конференцiя «UREHERIT: архiтектори за спадщину в Українi», вiдбудеться 13 жовтня у Львовi.

Оставить комментарий