Вы просматриваете: Главная > Статьи > Київ увiйшов у п'ятiрку столиць iз найрозвинутiшою торговельною системою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Київ увiйшов у п'ятiрку столиць iз найрозвинутiшою торговельною системою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Київ увiйшов у п'ятiрку столиць iз найрозвинутiшою торговельною системою — Будівельний портал ПрофіДОМ

Згiдно з дослiдженнями незалежної нiмецької компанiї RegioData, насиченiсть торговими площами у великих європейських мiстах суттєво вiдрiзняється вiд середнiх показникiв на рiвнi країн.

Згiдно з iнформацiєю across-magazine, у 2023 р. лiдируючi позицiї iз щiльнiстю близько 876 кв. м торгових площ на тисячу мешканцiв займає мiсто Прага. Загалом у столицi Чехiї доступно 1,1 млн. кв. м торгових площ у виглядi торгових центрiв, рiтейл-паркiв, гiпермаркетiв та аутлет-магазинiв. Це майже 1 кв. м на одного мешканця.
Друге мiсце пiсля Праги посiдає Варшава iз показником 826 кв. м на тисячу мешканцiв. Далi йде Бухарест, який може похвалитися показником 666 кв. м торгових площ. Нарештi, Будапешт посiдає четверте мiсце з насиченiстю 619 кв. м на тисячу мешканцiв. При цьому столиця України Київ займає п’яте мiсце з показником у 562 кв. м. торгових площ на тисячу мешканцiв, повiдомляє UTG.
Однак, як зазначається у дослiдженнi RegioData, час та темпи будiвництва нових торгових площ у європейських країнах суттєво вiдрiзняються. Зокрема, у Празi пiк будiвництва нових ТРЦ випав на 1997 р., коли було збудовано 124 тис. кв. м. Потiм темпи сповiльнилися до 2005 р., коли за майже десять рокiв було додано ще лише 123 тис. кв. м торгових площ. Але через пандемiю за останнi три роки в столицi Чехiї в експлуатацiю було введено ще менше — всього 10 тис. кв. м додаткових площ. Iнша столиця — Будапешт також досягла пiкових значень до кiнця минулого тисячолiття. У Варшавi ажiотаж будiвництва нових ТРЦ було вiдзначено у 2002 р., коли вiдкрилось найбiльше торгових центрiв загальною площею 221 тис. кв. м. Але оскiльки всi три країни: Чехiя, Польща та Угорщина — особливо сильно постраждали вiд кризи нерухомостi в 2008 р., бiльшiсть проектiв ТРЦ було вiдкладено або скасовано. Тодi як у столицi України протягом останнiх 5 рокiв перед вiйною було запроваджено найбiльшу кiлькiсть нових торгових площ.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, на вiдмiну вiд столиць Схiдної та Пiвденно-Схiдної Європи, класичнi мегаполiси в Захiднiй Європi, такi як Барселона, Париж i Лондон, завжди покладалися на свою торгову структуру, iгноруючи розширення iснуючих торгових центрiв. Тому в бiльшостi мiст Захiдної Європи зараз частка торгових центрiв досягає максимум 25%, тодi як у мiстах Схiдної та Пiвденно-Схiдної Європи ця величина легко може перевищити 50% загального обсягу торгових площ. Внаслiдок чого за насиченiстю торговими площами Лондон чи Мiлан становлять лише одну восьму вiд показникiв Праги чи Варшави, або приблизно 0,11 кв. м на одного мешканця.
Проте, як зазначають мiжнароднi експерти, iндустрiя торгових центрiв знову демонструє ознаки руху пiсля застою пiд час пандемiї. На рiзних стадiях реалiзацiї зараз перебувають близько 200 проектiв торгових центрiв у всiй Європi. Наприклад, у Мiланi вже будується найбiльший у Європi торговий центр Westfield Milano загальною площею 155 тис. кв. м. У Косовi на стадiї планування знаходиться великий проект iз торговим центром Prishtina Mall на 114 тис. кв. м торгових площ. У Польщi та Нiмеччинi на кожен iз найближчих рокiв заплановано понад 400 тис. кв. м додаткових торгових площ у ТРЦ.

Оставить комментарий