Вы просматриваете: Главная > Статьи > Фiнляндiя представила практичнi аспекти реалiзацiї житлової полiтики — Будівельний портал ПрофіДОМ

Фiнляндiя представила практичнi аспекти реалiзацiї житлової полiтики — Будівельний портал ПрофіДОМ

Фiнляндiя представила практичнi аспекти реалiзацiї житлової полiтики — Будівельний портал ПрофіДОМ

14 серпня вiдбувся семiнар iз обмiну кращими практиками країн Європи у розробцi й реалiзацiї житлової полiтики. Було представлено вiдповiдний досвiд Фiнляндiї. Робоча онлайн-зустрiч органiзована Мiнiстерством розвитку громад, територiй та iнфраструктури України i Мiнiстерством довкiлля Фiнляндiї у спiвпрацi з Європейською економiчною комiсiєю ООН (ЄЕК ООН, UNECE).

Вiдкриваючи семiнар, модератор, член мiнiстерської робочої групи з розробки нового житлового законодавства України Сергiй Комнатний нагадав, що Мiнiнфраструктури працює над новою законодавчою базою житлової полiтики в державi, яка замiнить застарiлий «радянський» Житловий кодекс та низку застарiлих законiв.
Основною метою цiєї роботи є створення умов, за яких громадяни зможуть ефективно задовольняти свої потреби у житловiй сферi. Вивчення кращих практик європейських держав у забезпеченнi житлом, створеннi житлових фондiв та ефективному управлiннi ними сприятиме розробцi в Українi сучасної нормативної бази житлового законодавства.
З вiтальною промовою до учасникiв семiнару звернулася секретар Комiтету з мiського розвитку, житлового господарства та управлiння ЄЕК ООН Гульнара Ролл. Вона наголосила на важливостi обмiну досвiдом для задоволення житлових потреб громадян України i запевнила в готовностi Європейської економiчної комiсiї ООН i надалi дiєво пiдтримувати нашу державу.
Свiтлана Старцева, начальник Управлiння житлової полiтики та благоустрою Мiнiнфраструктури, представила плани i напрямки роботи мiнiстерства з розробки нового житлового законодавства
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, про практичнi аспекти реалiзацiї житлової полiтики Фiнляндiї для вирiшення житлових проблем її громадян розповiли керiвник вiддiлу житлового та культурного середовища Мiнiстерства довкiлля цiєї країни Томмi Лаантi та Рая Хюнiнен, старший радник мiнiстра вiддiлу житлового та культурного середовища.
Вiдбулася жвава дискусiя, пiд час якої українськi фахiвцi з перших вуст отримали iнформацiю про практичнi аспекти реалiзацiї житлової полiтики у Фiнляндiї.
«Нове житлове законодавство України розробляється в тому числi з урахуванням рекомендацiй та кращого досвiду європейських партнерiв», — резюмував Сергiй Комнатний.
Вiн запросив iноземних фахiвцiв до наступної зустрiчi щодо досвiду у житловiй сферi. Запрошення було iз вдячнiстю прийняте.

Оставить комментарий