Вы просматриваете: Главная > Статьи > Фахiвцям продемонстрували досвiд БРРЄ iз реалiзацiї житлових програм для ВПО — Будівельний портал ПрофіДОМ

Фахiвцям продемонстрували досвiд БРРЄ iз реалiзацiї житлових програм для ВПО — Будівельний портал ПрофіДОМ

Фахiвцям продемонстрували досвiд БРРЄ iз реалiзацiї житлових програм для ВПО — Будівельний портал ПрофіДОМ

Iз  17 до 23 липня українська делегацiя перебувала з вiзитом у Белградi (Сербiя) i Сараєво (Боснiя i Герцеговина). Представники Мiнiстерства розвитку громад, територiй та iнфраструктури України, Держмолодьжитла, органiв мiсцевого самоврядування i експерти вивчали практичний досвiд Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у розробцi й реалiзацiї програм забезпечення житлом внутрiшньо перемiщених осiб у державах, якi пережили вiйну i масове внутрiшнє перемiщення громадян.

Очолювала делегацiю заступниця мiнiстра розвитку громад, територiй та iнфраструктури України Наталiя Козловська. До складу делегацiї входили, зокрема, голова правлiння Держмолодьжитла Сергiй Комнатний, заступник Харкiвського мiського голови Михайло Фатеєв, перший заступник мiського голови Миколаєва Вiталiй Луков та заступник мiського голови Запорiжжя Андрiй П’ятницький.
Мета вiзиту — надати фахiвцям з України iнформацiю про результати реалiзацiї регiональної житлової програми у країнах Балкан, органiзувати дискусiї iз зацiкавленими сторонами, обмiнятися iнформацiєю про кращi практики у сферi державної житлової полiтики.
Для українських фахiвцiв були органiзованi навчальнi семiнари «Пiдготовка проектiв БРРЄ та проектний цикл, досвiд БРРЄ у фiнансуваннi житлового будiвництва» i «Презентацiя Регiональної житлової програми (РЖП)».
Члени делегацiї вiдвiдали столицю Сербiї мiсто Белград, де оглянули житловi проекти для перемiщених осiб.
Огляд проектiв, реалiзованих у межах Регiональної житлової програми, продовжився у мiстi Новий Сад (Сербiя), де було зроблено наголос на особливостях комплектацiї будiвельних матерiалiв i придбання квартир та iндивiдуальних будинкiв.
Вiдбулася робоча зустрiч iз потенцiйними донорами майбутнiх житлових проєктiв для ВПО в Українi та зацiкавленими у їх реалiзацiї сторонами.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, робота делегацiї продовжилася у Боснiї i Герцеговинi: у столицi цiєї держави Сараєвi вiдбувся семiнар «Регiональнi житловi програми в БiГ: реконструкцiя/будiвництво будинкiв i будiвництво багатоквартирних будинкiв».
Представники української делегацiї вiдвiдали житловi об’єкти в Сараєвi, спорудженi для переселенцiв за пiдтримки БРРЄ.
«Беручи до уваги експертизу i акумульований банком багаторiчний досвiд, ми впевненi, що Банк розвитку Ради Європи стане важливим партнером України у вiдновленнi пошкоджених внаслiдок вiйни багатоквартирних будинкiв», — зазначила Наталiя Козловська.
«Ми щиро вдячнi банку за органiзацiю цiєї, безумовно, корисної i iнформативної поїздки, — наголосив Сергiй Комнатний. — Активно працюватимемо над застосуванням у нашiй країнi кращого європейського досвiду забезпечення житлом ВПО».

Оставить комментарий