Вы просматриваете: Главная > Статьи > Держмолодьжитло провело семiнар про можливостi спiвпрацi мiсцевого самоврядування — Будівельний портал ПрофіДОМ

Держмолодьжитло провело семiнар про можливостi спiвпрацi мiсцевого самоврядування — Будівельний портал ПрофіДОМ

Держмолодьжитло провело семiнар про можливостi спiвпрацi мiсцевого самоврядування — Будівельний портал ПрофіДОМ

23 серпня голова правлiння Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву Сергiй Комнатний провiв презентацiю можливостей спiвпрацi фонду з мiсцевими громадами i органами мiсцевого самоврядування (ОМС) у житловiй сферi. Захiд був органiзований Асоцiацiєю малих мiст України.

Iшлося про реалiзованi кейси спiвпрацi Держмолодьжитла з ОМС i актуальнi можливостi для взаємовигiдного спiвробiтництва в iнтересах мешканцiв громад.
Держмолодьжитло, зазначив Сергiй Комнатний, шукає i використовує всi можливостi для збереження спiвпрацi з органами мiсцевої влади i самоврядування. Установа має у своєму активi багаторiчний позитивний досвiд такої спiльної працi.
Навiть в умовах вiйни, що триває, фонд продовжує спiльну реалiзацiю житлових програм у низцi регiонiв, пропонуючи українцям набiр варiантiв вирiшення житлового питання. Адже житла сьогоднi потребують мiльйони громадян, насамперед ВПО.
На цей час фонд разом iз мiсцевими органами влади реалiзує програми за 87 напрямками — зокрема, 41 напрям для молодi, 21 для вiйськовослужбовцiв, 9 для внутрiшньо перемiщених осiб тощо.
Чиннi мiсцевi житловi програми — це вияв довiри до iнституцiйної спроможностi Держмолодьжитла i водночас показник якостi роботи регiональних вiддiлень фонду. Програми поновлюються там, де є воля мiсцевих влад i розумiння важливостi вирiшення проблеми забезпечення житлом для мешканцiв громад.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, на 2023 р. Держмолодьжитло запланувало розробити 20 нових мiсцевих житлових програм, iз них 15 уже розробленi й готуються до ухвалення мiсцевими радами чи перебувають на стадiї реалiзацiї.
Спiвпраця фонду як iз партнерами, так i з громадянами вiдбувається на засадах прозоростi, всi реєстри i звiтнiсть установи вiдкритi.
Керiвник Держмолодьжитла розповiв про механiзм спiвпрацi громад з фондом та про напрямки мiжнародної спiвпрацi з донорськими установами, такими як нiмецький банк KfW i Банк розвитку Ради Європи. До останньої установи Україна приєдналася, в тому числi, завдяки активному вiдстоюванню керiвництвом Держмолодьжитла доцiльностi цього кроку в iнтересах українцiв, що потребують житла.
Наостанок Сергiй Комнатний подякував представникам ОМС, якi взяли участь у презентацiї, за намiр вивчити досвiд роботи механiзмiв вирiшення житлової проблеми, використати отриману iнформацiю в iнтересах мешканцiв громад i тим самим сприяти стабiльному розвитку i соцiальнiй стабiльностi в регiонах.

Оставить комментарий