Вы просматриваете: Главная > Статьи > Держмолодьжитло прийняло участь у розширеному зiбраннi Конфедерацiї будiвельникiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Держмолодьжитло прийняло участь у розширеному зiбраннi Конфедерацiї будiвельникiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Держмолодьжитло прийняло участь у розширеному зiбраннi Конфедерацiї будiвельникiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

9 серпня голова правлiння Держмолодьжитла Сергiй Комнатний узяв участь у приуроченому до Дня будiвельника розширеному зiбраннi профiльної неурядової спiльноти — Конфедерацiї будiвельникiв України.

Основний меседж зустрiчi — консолiдацiя спiльних зусиль бiзнесу довкола подолання наслiдкiв росiйської воєнної агресiї в Українi i майбутньої вiдбудови країни.
Привiтавши будiвничих зi святом, керiвник фонду висловитися щодо перспектив розвитку житлових програм i загалом житлової полiтики в державi.
Слiд вже зараз, коли тривають важкi бої з росiйським агресором, планувати повоєнну вiдбудову України, переконаний Сергiй Комнатний.
«Для нашої країни забезпечення житлом є одним з найбiльш важливих i складних питань, — зазначив очiльник Держмолодьжитла. — Повномасштабне росiйське вторгнення спричинило катастрофiчнi за масштабами руйнування у нашiй країнi та величезну кiлькiсть українських бiженцiв i внутрiшньо перемiщених осiб. Мiльйони людей втратили чи були змушенi покинути свої домiвки, щоб зберегти життя».
За даними Київської школи економiки, станом на червень загальна сума прямих задокументованих збиткiв, завданих iнфраструктурi України через вторгнення росiї, оцiнюється у $150,5 млрд. Найбiльшу частку тут складають втрати житлового фонду — $55,9 млрд.
Але найбiльша цiннiсть — люди. За даними порталу УВКБ ООН, у Європi офiцiйно зареєстрованi 4,8 млн. бiженцiв з України. На березень зареєстрованi понад 5 млн. перемiщених осiб у межах країни.
Тож немає сумнiвiв, що житлова проблема перемiщених осiб набула глобального значення, наголосив очiльник фонду.
«Пiд час вiйни важливо говорити про те, за що ми боремося, а це перемога, вiдбудова i європейськi правила життя для нашого суспiльства, — сказав Комнатний. — Iнакше не налагодимо в Українi такi умови життя, якi дадуть змогу повернути мiльйони бiженцiв, запобiгти демографiчнiй катастрофi, скоротити вiдставання в економiчному розвитку вiд країн ЄС. Зрештою, тiльки таким шляхом можна iнтегруватися до європейської спiльноти».
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, вiдновлення економiчного життя громад з орiєнтацiєю на людиноцентричнiсть сприятиме збереженню молодi всерединi країни i поверненню громадян, що на власному досвiдi знайомi з якiстю життя у європейськiй спiльнотi.
«Як iнституцiя, на яку покладено мiсiю реалiзацiї державної житлової полiтики, вивчаємо досвiд Європи у сферi вирiшення житлових проблем громадян саме в процесi повоєнної вiдбудови. Готовi долучатися до пiдготовки українських житлових програм разом з органами влади, мiсцевого самоврядування, будiвельниками, науковцями, громадськiстю, європейськими колегами, — сказав Комнатний. — Держмолодьжитло перебуває в постiйнiй спiвпрацi з будiвельниками, ми завжди єднали зусилля для задоволення житлових потреб українцiв, зокрема, молодi, ВПО, вiйськовикiв та iнших категорiй, що потребують державної пiдтримки».
«Просто зараз, а тим паче пiсля нашої Перемоги, важливим є саме вiдбудова i будiвництво нового житла. Коли говоримо про житло, розумiємо, що саме воно є базовою потребою людини, а для держави у контекстi повоєнного вiдновлення — важливою складовою стратегiї демографiчного вiдродження. Щоб зберегти i розвивати нацiональну економiку, щоб наша країна мала майбутнє, потрiбнi нашi люди, а українцям потрiбен дiм на рiднiй землi», — заявив керiвник Держмолодьжитла.
Мета фонду як установи, що реалiзує житлову полiтику в країнi, — створити для громадян можливiсть на вигiдних умовах придбати власну оселю, вiдчути впевненiсть у завтрашньому днi, допомогти українцям, змушеним покинути свої домiвки, iнтегруватися в новi громади в межах власної країни.

Оставить комментарий