Вы просматриваете: Главная > Статьи > Декларування показникiв будiвельної продукцiї стане обов'язковим — Будівельний портал ПрофіДОМ

Декларування показникiв будiвельної продукцiї стане обов'язковим — Будівельний портал ПрофіДОМ

Декларування показникiв будiвельної продукцiї стане обов'язковим — Будівельний портал ПрофіДОМ

З 2025 р. виробники будiвельної продукцiї обов’язково будуть декларувати характеристики своєї продукцiї та пiдтверджувати її вiдповiднiсть євростандартам, яку перевiрятимуть спецiальнi лабораторiї i призначенi органи оцiнки вiдповiдностi.

Про це повiдомила голова Комiтету з питань органiзацiї державної влади, мiсцевого самоврядування, регiонального розвитку та мiстобудування Олена Шуляк.
За її словами, все це — частина iмплементацiї 305 регламенту ЄС, суть якого у приведеннi до вiдповiдностi української будiвельної продукцiї всiм стандартам, нормам та характеристикам ЄС. Данi щодо виробiв мають мiститися у вiдкритому доступi, що допоможе унеможливити використання низькопробних небезпечних матерiалiв та фальсифiкату, повiдомляє Property Times.
«305 регламент — один з перших крокiв до промислового безвiзу. Якби не повномасштабна вiйна, вiн почав би дiяти з 1 сiчня. Але ми були змушенi перенести його на 2025 р., адже необхiдно органiзувати мережу сучасних лабораторiй, призначити органи оцiнки вiдповiдностi, тощо. Сподiваємося, за цей час зробимо всi органiзацiйнi речi, i 305 регламент в Українi запрацює повноцiнно», — зазначає народна депутатка.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, першi кроки в цьому напрямку робляться вже сьогоднi. Так, спiльно з Мiнiстерством вiдновлення i Мiнiстерством цифрової трансформацiї нещодавно був вiдкритий е-кабiнет виробника будiвельної продукцiї в Єдинiй державнiй електроннiй системi в сферi будiвництва (ЄДЕССБ).
«Там виробники декларують показники своєї продукцiї. Зараз це добровiльно, але згодом стане обов’язковим. Мета цього зрозумiла i чiтка — ми прагнемо, щоб в Українi виготовлялися i використовувалися виключно безпечнi, якiснi сучаснi матерiали. Без них неможлива анi вiдбудова, анi майбутнє будiвництво, взагалi», — наголосила Олена Шуляк.

Оставить комментарий