Вы просматриваете: Главная > Статьи > Цiна оренди землi зросте — Будівельний портал ПрофіДОМ

Цiна оренди землi зросте — Будівельний портал ПрофіДОМ

Цiна оренди землi зросте — Будівельний портал ПрофіДОМ

В Українi вирiшили збiльшити доходи мiсцевих бюджетiв за рахунок збiльшення орендної плати за земельнi дiлянки. Вiдповiдний законопроект №7587 про внесення змiн до Податкового кодексу представив Комiтет Верховної Ради з питань фiнансiв, податкової та митної полiтики.

Автори цього документа пропонують встановити розмiр орендної плати для с/г угiдь та земельних дiлянок сiльгосппризначення у розмiрi 12% їх нормативної грошової оцiнки, повiдомляє Property Times.
Йдеться про землю, нормативну грошову оцiнку якої проведено, 100% акцiй у статутному капiталi якої належать державi, але земля передана в оренду АТ або ТОВ.
Водночас для с/г угiдь земельних дiлянок сiльгосппризначення, нормативну грошову оцiнку яких не проведено, але вони так само переданi в оренду АТ, ТОВ, утвореним внаслiдок перетворення державних пiдприємств, i 100% акцiй яких у статутному капiталi яких належать державi, орендна плата пропонується у розмiрi 12% нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по АРК або областi.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, ще один законопроект №9627 має значно пришвидшити змiну цiльового призначення землi та спростити умови ведення бiзнесу в Українi. Якщо цей документ ухвалять, то термiн змiни цiльового призначення землi скоротиться до пiвтора мiсяця. Це саме те, що потрiбно буде українському бiзнесу пiсля вiйни. Адже треба буде термiново будувати новi пiдприємства та створювати робочi мiсця, i чекати рiк-два, поки вирiшаться бюрократичнi питання, буде недоречно.

Оставить комментарий