Вы просматриваете: Главная > Статьи > Будiвельники зберiгають оптимiзм — Будівельний портал ПрофіДОМ

Будiвельники зберiгають оптимiзм — Будівельний портал ПрофіДОМ

Будiвельники зберiгають оптимiзм — Будівельний портал ПрофіДОМ

За даними щомiсячного опитування Нацбанку, будiвельники дивляться у найближче майбутнє з обережним оптимiзмом — вони «зберегли позитивнi очiкування результатiв своєї дiяльностi завдяки полiпшенню iнфляцiйних i курсових очiкувань, пожвавленню внутрiшнього попиту, бюджетному фiнансуванню на будiвництво та вiдновлення житла/iнфраструктури, а також сприятливому сезонному фактору».

Як i в попереднi мiсяцi, респонденти очiкують зростання обсягiв будiвництва, нових замовлень, а також закупiвлi сировини та матерiалiв. Причому на тлi очiкуваного пiдвищення цiн постачальникiв будiвельники прогнозували нижчi темпи подорожчання власної продукцiї, повiдомляє Property Times.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, проте забудовники очiкують на зниження доступностi послуг пiдрядникiв — але на цьому фонi вони не планують змiн чисельностi власних працiвникiв.

Оставить комментарий