Вы просматриваете: Главная > Статьи > Багато iсторичних об'єктiв опинилися пiд загрозою через неналежну роботу з реєстром нерухомих пам'яток — Будівельний портал ПрофіДОМ

Багато iсторичних об'єктiв опинилися пiд загрозою через неналежну роботу з реєстром нерухомих пам'яток — Будівельний портал ПрофіДОМ

Багато iсторичних об'єктiв опинилися пiд загрозою через неналежну роботу з реєстром нерухомих пам'яток — Будівельний портал ПрофіДОМ

Неналежна робота з реєстром нерухомих пам’яток України ставить пiд загрозу багато iсторичних об’єктiв. Про це заявили у Департаментi охорони культурної спадщини КМДА, коментуючи скандал довкола знесення 200-рiчного будинку на вул. Ярославськiй, 13-Б.

Департамент охорони культурної спадщини як мiсцевий орган охорони культурної спадщини лише подає такi iсторичнi об’єкти до Мiнiстерства культури та iнформацiйної полiтики (МКIП) для подальшого внесення їх до держреєстру. Вiдповiднi дiї в самому реєстрi здiйснює мiнiстерство. Ця процедура є недосконалою, застарiлою та призводить до зволiкань у наданнi тим чи iншим спорудам статусу iсторичної пам’ятки.
Так, починаючи з 2015 р., мiсто зверталося з поданнями до мiнiстерства щодо внесення до реєстру 2059 пам’яток та щойно виявлених об’єктiв культурної спадщини. За цей перiод до Департаменту охорони культурної спадщини надiйшли накази МКIП про внесення до реєстру лише 285 об’єктiв.
«Складна ситуацiя з реєстрацiєю пам’яток у держреєстрi назрiвала протягом 20 рокiв. Накази центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини, не приймались. I лише поодинокi з них надходили до департаменту. Департамент неодноразово звертався до МКIП для отримання таких наказiв. Попри те, що Департамент щороку подавав облiкову документацiю на близько 100 об’єктiв культурної спадщини, наказами МКIП до реєстру, наприклад, за 2018-2021 рр. занесено лише 110 таких об’єктiв. I дуже прикро, що замiсть того, щоб ефективно вирiшувати питання збереження пам’яток, спостерiгаємо багато манiпуляцiй i неправдивої iнформацiї як вiд депутатiв, так i представникiв центральних органiв влади», — прокоментувала в.о. директора Департаменту охорони культурної спадщини iрина Черненко.
Також вона зауважила, що за 2022-2023 рр. департамент розробив i подав до МКIП облiкову документацiю на 212 об’єктiв культурної спадщини. Зокрема, у 2022 р. подано 95 таких об’єктiв, а у 2023 р. — 117. Проте минулого року до реєстру МКIП внесло 27 об’єктiв, а цьогорiч наказами мiнiстерства до реєстру внесли лише 77 одиниць. Iз них переважна бiльшiсть — попереднiх рокiв подання, починаючи з 2019 р.
За словами Iрини Черненко, важливо, що до реєстру вносяться об’єкти незалежно вiд форм власностi, а вiдповiдно до їхньої археологiчної, естетичної, етнологiчної, iсторичної, мистецької, наукової чи художньої цiнностi.
«Право власностi на iсторичну будiвлю не означає, що зi спорудою можна робити будь-що. Власнiсть — це i величезна вiдповiдальнiсть. Маємо зберегти нашi культурнi надбання та iсторiю, спiльно працюючи виключно у правовому полi», — зауважила в.о. директора департаменту.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, враховуючи критичний стан з охороною культурної спадщини, що склалася через бездiяльнiсть МКIП, Київська мiська рада рiшенням вiд 13 травня 2021 р. №945/986 направила звернення до Кабiнету мiнiстрiв та Верховної Ради щодо занесення об’єктiв культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам’яток України. Пiсля цього ситуацiя частково покращилась, проте об’єкти заносяться до реєстру за поданнями минулих рокiв, а не як передбачено законодавством у 30-денний термiн вiд дати їх направлення.
Також столиця чекає вiд Верховної Ради на якнайшвидше ухвалення в другому читаннi законопроекту №0895 вiд 2019 р. Це дозволить мiсцевiй владi примусово викупати у безвiдповiдальних приватних власникiв, повертати у власнiсть громади пам’ятки архiтектури, якi власники належно не утримують, що призводить до їхнього руйнування.

Оставить комментарий