Вы просматриваете: Главная > Статьи > Архiтекторiв залишать без сертифiкатiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Архiтекторiв залишать без сертифiкатiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Архiтекторiв залишать без сертифiкатiв — Будівельний портал ПрофіДОМ

Нацiональна спiлка архiтекторiв України системно виступає проти скандального законопроекту №5655. Зараз фахiвцi звертають увагу не тiльки на те, що на спiлку розпочався тиск, кримiнальнi провадження та судовi розгляди. Крiм того, НСАУ позбавили права видавати сертифiкати архiтекторам, що ставить пiд загрозу атестацiю фахiвцiв. Про це йшлося пiд час пресконференцiї «Чому вiйна з архiтекторами ставить хрест на вiдбудовi країни?». На пресс-конференцiї були присутнi президент Нацiональної спiлки архiтекторiв України Олександр Чижевський та заступниця голови Архiтектурної палати НСАУ Анна Кирiй.

Зокрема Кирiй наголосила, що НСАУ видає сертифiкати з 2012 р. i зараз це пiд загрозою, бо мiнiстерство (колишнiй Мiнрегiонбуд, нинi — Мiнiнфрастурктури) позбавило НСАУ таких повноважень.
«Вiдповiдати перед суспiльством за дiяльнiсть архiтекторiв самоврядна органiзацiя не зможе. Ця вiдповiдальнiсть i ранiше була обрiзана, адже видавати сертифiкати та вести реєстри НСАУ могла, а от позбавляти сертифiкатiв повноважень нiколи не мала. А це важливi елементи вiдповiдальностi перед суспiльством. Самореалiзацiя й незалежнiсть архiтектурної спiльноти знищують через позбавлення прав видавати сертифiкати, вести реєстри i вiдповiдно нести вiдповiдальнiсть. Коли вишi провели курси, а мiнiстерство видало сертифiкат, хто буде нести вiдповiдальнiсть за дiї представникiв архiтектурного цеху — мiнiстр? Це абсурд», — каже Кирiй.
Архiтекторка навела приклад європейських країн, де сертифiкацiя архiтекторiв є прерогативою виключно академiй/iнститутiв/спiлок/палат/спiльнот архiтекторiв (Францiя, Iспанiя, Нiмеччина тощо), повiдомляє Property Times.
Великобританiя має iншi практики (з причини iншої системи права та потужних традицiй): в 1997 р. був прийнятий Architects Act, за яким Парламентом Великобританiї було створено державну iнституцiю Architects Registration Board, яка сертифiкує архiтекторiв. Але спiльнотi архiтекторiв, яка в Великобританiї сформована в RIBA, надано право валiдацiї архiтектурних вищих навчальних закладiв. Таким чином, закладається стала система якостi.
«Водночас, в Українi є впливовi представники влади, якi свiдомо ведуть вiйну проти архiтекторiв та наших професiйних органiзацiй. Ця вiйна триває бiльше року, заходить в критичну фазу та може призвести до незворотнiх наслiдкiв для українських мiст. Цi дiї дуже шкодять мiжнароднiй репутацiї нашої держави. За нашу принципову позицiю проти положень законопроекту №5655 ми отримали тиск, кримiнальнi провадження та судовi розгляди. Кримiнальна справа на президента Нацiональної спiлки архiтекторiв України — це сором i ганьба на мiжнародному рiвнi, яку всi партнери прекрасно бачать», — наголошує Кирiй.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, президент Нацiональної спiлки архiтекторiв України Олександр Чижевський своєю чергою зазначив, що в НСАУ багато рокiв вивчали закордонний досвiд здiйснення професiйної атестацiї архiтекторiв. За рекомендацiями президента Мiжнародної спiлки архiтекторiв Альбера Дюплера було створено в Нацiональнiй спiлцi об’єднання сертифiкованих архiтекторiв — Палату архiтекторiв. Спiльна органiзацiйна структура сприяє реалiзацiї найважливiшої складової — становлення спiлки як центру професiйних i головне, практичних знань.
«Ми розглядаємо атестованого нами архiтектора — вiдповiдального виконавця робiт (так це визначення записано в законi), пов’язаних iз створення об’єктiв архiтектури, як особу, яка опанувала весь спектр нормативно-правового забезпечення у своїй галузi i, що найважливiше, вмiє застосовувати цi знання на практицi. Безпековi нормативи будiвельної галузi написанi кров’ю. Їх грамотне використання є запобiжником вiд нещасть та негараздiв при створеннi та використаннi об’єктiв архiтектури. На сьогоднi зусиллями панi Козловської мiнiстерство передало право вести курси пiдвищення квалiфiкацiї у вишi, зокрема, Києва, Львова i Харкова. У наших європейських колег це не спрацювало. Не спрацює i у нас. Вже помiтний формальний пiдхiд i низька якiсть цих курсiв», — наголошує Чижевський.
Вiн додав, що вишi лише проводять курси, але не мають право вносити данi про архiтекторiв до електронної системи. Мiнiстерство, пiд егiдою «знищення монополiї», забрало це право виключно собi, а архiтектори стали повнiстю залежними вiд мiнiстерства.
«НСАУ завжди стояла й буде стояти на державницьких принципах й iнтересах. Ми все робимо й будемо робити для спiвпрацi. Але зараз влада нас карає за нашу позицiю проти положень законопроекту №5655. Та ми стояли й будемо стояти на своїй позицiї й закликаємо всi сили кинути на Мiстобудiвний кодекс, а законопроект №5655 вважати мертвим», — наголосив Чижевський.

Оставить комментарий