Вы просматриваете: Главная > Статьи > Агентство вiдновлення обрало аудитора — Будівельний портал ПрофіДОМ

Агентство вiдновлення обрало аудитора — Будівельний портал ПрофіДОМ

Агентство вiдновлення обрало аудитора — Будівельний портал ПрофіДОМ

Аналiз роботи Агентства вiдновлення за ключовими напрямками, оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi — такою є головна мета меморандуму про спiвпрацю агентства iз ТОВ «Ернст енд Янг».

Компанiя «Ернст енд Янг» має значний досвiд у сферi впровадження проектiв трансформацiї управлiння як в публiчному, так i в приватному секторах. Вiдтак, вона допоможе оптимiзувати роботу Агентства вiдновлення вiдповiдно до кращих свiтових практик.
Експерти компанiї, серед яких фахiвцi з багаторiчним досвiдом у сферi державного управлiння, IТ-консалтингу, юридичного консалтингу, внутрiшнього аудиту, оптимiзацiї процесiв, проведуть аналiз роботи Агентства вiдновлення та запропонують напрямки її трансформацiї.
Зокрема, проаналiзують модель управлiння, органiзацiйну структуру та розподiл обов’язкiв усерединi агентства та мiж агентством i пiдпорядкованими структурами.
Здiйснять аналiз за прiоритетними напрямками, серед яких закупiвлi, фiнанси, цифровiзацiя, контроль, управлiння активами, проектами та персоналом.
За результатами спiльної роботи разом iз керiвництвом агентства визначено прiоритетнi змiни та дорожня карта їх упровадження.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, меморандум не передбачає жодних фiнансових чи правових зобов’язань мiж сторонами.

Оставить комментарий